Välkommen på årsmöte för Skellefteälvens vattenråd.

Vi håller till på Skellefteå Stadshotell onsdag den 24 april. Vi börjar kl. 10.00 och bryter för lunch. Som längst håller vi på till kl. 15.00. För att kunna beräkna lokalens storlek och antalet luncher ser vi gärna att ni anmäler er till peter.lundstrom@skelleftea.se.

 

Föreläsning om sötvatten, 24 februari Skellefteå

Sötvatten – en värld full av liv

24 februari i Skellefteå, Anderstorpskolans Aula,

Gymnasievägen 5, kl 12-14:30.

sötvetten2

Fotografen och filmaren Johan Hammar bjuder på en fascinerande resa i våra svenska sötvatten. I två år har Johan arbetat med att dokumentera glaciärer, sjöar, älvar, bäckar och våtmarker och det myller av liv som finns vid våra vatten. Arbetet har tagit honom upp i luften och ner under ytan och som åhörare bjuds du på en fängslande upptäcktsresa från norr till söder. Sällan fotograferade arter och miljöer får liv med Johans engagerande och kunniga berättande. Evenemanget på Facebook 

Länsstyrelsen informerar också om projektet ReBorN LIFE. Projektet kommer under perioden 2016-2021 att arbeta med att biologiskt återställa hela eller delar av Lögdeälven, Åbyälven, Byskeälven, Piteälven, Råneåälven och Kalixälven. Dessa ingår i det så kallade Natura-2000 nätverket och har påverkats av flottrensningar. Vattendragen kommer under projektets gång att återställas till en mer naturlig livsmiljö för arter som exempelvis flodpärlmussla, lax och öring. Arbetet finansieras av EU:s LIFE-fond. Läs mer på projektets hemsida www.rebornlife.org

Efter själva föreläsningen finns möjlighet att dyka ner i kristallklara vatten utan att bli blöt med ett 360 VR headset. Upplev lekande rödingar och öringar på nära håll eller titta ner under ytan i en kallkälla. Det finns en fotoutställning och Johan kommer att sälja sin bok Sötvatten – en värld av liv Läs mer om projektet på www.sotvatten.se

Evenemanget är gratis! Det bjuds på fika!

Välkommen!

Vattenrådsdagarna 30-31 augusti

Nu finns inbjudan, ett preliminärt program samt möjlighet att anmäla sig till Vattenrådsdagarna 2017 i Luleå ute, läs mer på länken nedan.

Fokus för dagarna är VATTEN I SAMHÄLLSPLANERINGEN och RESTAURERING AV VATTENDRAG. Tanken med dagarna är att inspirera till engagemang och ökad samverkan som leder till en ökad takt i åtgärdsarbetet på lokal nivå.

Datum: 30 augusti – 31 augusti 2017
Tid: Onsdag 09:30 – 17:00, gemensam middag 19:00
Torsdag 8:30 – 16:00 (studiebesök mellan 10-15)
Plats: Quality Hotel i Luleå
Kostnad: Kostnad för båda dagarna är 400 kr. För en dag 300 kr (dag 1). Lunch, fika och middag ingår.
Logi: Bokning och kostnad för logi står deltagarna själva för.
Anmälan: Senast tisdagen den 1 augusti

Vattenrådsdagar2017_inbjudan_program

Exkursion

I fredags var vattenrådets styrgrupp på exkursion, vi besökte sjön Gasa i Arjeplogs kommun samt torrfåran nedströms Bastusel kraftverk i Malå kommun.

Boende i Gasa hade varit i kontakt med Arjeplog kommun och vattenrådet eftersom dom upplever att vattennivån i sjön sjunkit på senare år. Besöket i Gasa bjöd på intressanta diskussioner samt lunch på Båtsuoj samecenter.

IMG_2845IMG_2851

Efter lunch sökte vi oss vidare ner mot Bastuselskraftverk och torrfåran. Torrfåran var dock allt annat än torr. Dagen avslutade där torrfåran slutar vid Laxselet, där en betongklack är byggd som hindrar all eventuell vandring av fisk i fåran. Istället för att bara vara en liten rännil forsade nu vattnet över klacken.

IMG_2861

 

 

Tack till alla som deltog för en lärorik och intressant dag!

HARREN – fiskevård och fiske Föredragskväll den 3 april

untitledVi har lyckats samla två av Sveriges ledande experter på harr, både när det gäller flugfiske och biologi till en superintressant föredragskväll på Scandic hotell i Skellefteå.

Gunnar Westrin, Råneå. Välkänd författare till otaliga fiskeböcker och fackartiklar i fisketidningar och en evig kämpe för fria strömmade vatten. Senaste boken heter Älven kallar där Gunnar bjuder oss på en personligt präglad tidsresa genom sju decennier, med fiskeupplevelser som röd tråd.

Ingemar Näslund, Östersund. Sveriges mest erfarne fiskbiolog och dessutom flitig flugfiskare. Nu högaktuell som författare till nya boken Fiskevård. Har dessutom skrivet boken Flugfiskeliv i strömmande vatten där Ingemar syr ihop ekologi och flugfiske på ett förnämligt sätt. Hos oss kommer Ingemar bl. a. att berätta om hur vi på allra bästa sätt fiskevårdar harr.

Vi vänder oss till alla fiskeintresserade och fiskevårdare som har harr i sina vatten. Det kommer att bli många fisketips och konkreta förslag hur vi bäst gör våra sjöar och vattendrag till storharrvatten.

Välkomna!

Åby- Byske- Kåge och Skellefteälvens vattenråd

Åbyn-Byske-Kåge Vattenråd

Årsmöte 20 mars

Varmt välkomna på Årsmöte för Skellefteälvens vattenråd

Måndag den 20 mars, klockan 10-13
Skellefteå, huset Hjorten (Trädgårdsgatan 7) i lokal Bävern

 

Förslag till dagordning:

1. Ordförande för mötet utses

2. Sekreterare utses

3. Styrgrupp utses och beslut om mandatperiodens längd på 1 år.

4. Utse kontaktperson och juridisk person för 2017

5. Redovisning av verksamhetsrapport och budget 2016

6. Verksamhetsplan och budget 2017

7. Information från Tiina Kumpula, Länsstyrelsen Norrbotten , om arbetet med God ekologisk potential (GEP) i Skellefteälven.

8. Möjlighet för mötesdeltagarna att berätta om nyheter eller liknande som rör Skellefteälvens avrinningsområde.

9. Övriga frågor

Dags att söka LOVA -bidrag

LOVA_logga_hav_lst.png

Det börjar bli dags att ansöka om LOVA-bidrag för lokala vattenvårdsprojekt. Bidraget kan sökas av kommuner och ideella föreningar.

Länsstyrelsen behöver din ansökan senast den 28 februari 2017.

Skicka  din ansökan både i digital version och i underskriven version. Ansökningsblanketter och anvisningar för ansökan finns på Havs- och vattenmyndighetens webbplats LOVA-bidrag

För vilka åtgärder kan man söka bidrag?

  • vattenvårdsprojekt som avser framtagande av planer för och genomförande av sådana kostnadseffektiva åtgärder som bidrar till minskade mängder av fosfor eller kväve i havet, t.ex. VA-projekt
  • åtgärder för hantering av fritidsbåtsbottnar som syftar till att minimera spridning av miljöfarliga ämnen till vattenmiljön
  • uppföljning och utvärdering av genomförda åtgärder enligt de båda ovanstående punkterna

Det är ett max 50 procentigt bidrag och sökanden måste medfinansiera projekten genom till exempel ideellt arbete eller direkt finansiering. LOVA-medel kan kombineras med andra bidrag under förutsättning att man tydligt redovisar vilka kostnader som finansieras med vilket bidrag.

Temadag muddring

 

skarmklipp

Bottenvikens skärgård kommunsamverkan bjuder in till en temadag kring muddring för intresserade skärgårdsaktörer. På grund av framförallt landhöjningen är vattendjup i farleder och hamnar en ständigt aktuell fråga i Bottenviken.

Dag: Tisdag 14 februari
Tid: 10.00-15:30
Plats: Skellefteå camping, Mossgatan 31, lokal: konferensen SSK

Anmälan senast 3 februari till tina@bottenvikensskargård.se

Temadagen är kostnadsfri, lunch samt ev. resekostnader bekostas av deltagarna.

 

skarmklipp