Bekräftad kräftpest i Skellefteälven

Analysen av de kräftor som hittats döda i Skellefteälven har bekräftat att de har drabbats av kräftpest. Restriktioner kommer nu att införas gällande vattnet.

I slutet av förra veckan väcktes misstankar om kräftpest i Skellefteälven efter att man funnit flera döda kräftor i vattnet. Kräftorna hade påträffats från dammen mellan Klutmark och Medle och ner genom centrala Skellefteå mot kusten. 

Kräftorna skickades till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) för analys och där kunde man konstatera att det rörde sig om kräftpest.

– Länsstyrelsen kommer nu att ta över informationsarbetet genom att förklara vattnet pestsmittat, de kommer att meddela vilken del av Skellefteälven som berörs och sedan införa restriktioner, säger Tony Söderlund, fiskerikonsult, Skellefteå kommun.

Redan nu har Länsstyrelsen meddelat att man inom det smittade området inte får:

  1. Fånga kräftor.
  2. Saluhålla, sälja, köpa eller transportera okokta kräftor.
  3. Använda fisk som betesfisk i ett annat vatten än det där den fångats.

Fiskeredskap, båtar, maskiner eller andra föremål som har använts i ett vatten inom ett område som har förklarats kräftpestsmittat får inte transporteras till någon annan sjö eller något annat vattendrag inom området eller föras ut ur området utan föregående desinfektering.

För mer information, kontakta:

Tony Söderlund, fiskerikonsulent, 070–270 08 10

Välkomna på ett spännande föredrag!

Fiskarnas Rike – Föredrag med Martin Falklind den 16/2 på Nordanåteatern, Skellefteå

Natur- och dokumentärfilmaren Martin Falklind har under snart fyra år utforskat Sveriges vattenmiljöer tillsammans med sitt filmteam. På SVT Play kan du se hans unika filmtrilogi där tittaren tas med på en magisk resa genom svenska älvar, sjöar och hav – Fiskarnas Rike. 

Skellefteå kommun, bjuder tillsammans med Skellefteå Sportfiskeklubb, Sportfiskarna och Studiefrämjandet in till ett föredrag där Martin tar dig med bakom kulisserna och berättar om vad han och teamet har sett under sina år vid våra svenska vatten.

Anmäl ert intresse och läs mer på: https://www.studieframjandet.se/vasterbottens-lan/gustav-arrangemang/kalenderhandelser/2022/februari/forelasning-fiskarnas-rike-med-martin-falklind/

Sista anmälningsdag är söndagen den 13/2 2022.

Aktuellt just nu: Samrådet om nästa vattenförvaltningscykel har börjat!

”Alla länder i Europeiska unionen arbetar sedan år 2000 med en gemensam vattenpolitik, som styrs av det så kallade vattendirektivet. Syftet med direktivet är att skydda och förbättra vattenkvaliteten i vattendrag, sjöar, grundvatten och kustnära havsområden. En viktig del i arbetet är att alla berörda, såväl myndigheter som organisationer, företag och privatpersoner, ska kunna vara delaktiga. Samrådet syftar till att samla in synpunkter från olika aktörer så att beslut kan fattas utifrån ett så brett underlag som möjligt. Med väl underbyggda och förankrade beslut har vi bättre förutsättningar att bevara och förbättra Sveriges vatten”

Detta var ett citat från vattenmyndighetens samrådsmissiv som bland annat skickats till vattenråden.

Läs mer om samrådet här: https://www.vattenmyndigheterna.se/samrad,

och framförallt, engagera dig gärna!

I samrådet ingår förslag på:

  • Förvaltningsplan 2021–2027 med bilagor
  • Åtgärdsprogram  2021–2027
  • Miljökvalitetsnormer för vattenarbetet 2021–2027
  • Delförvaltningsplan mot vattenbrist och torka

samt

  • Miljökonsekvensbeskrivning av Åtgärdsprogram 2021-2027

Föreläsning om sötvatten, 24 februari Skellefteå

Sötvatten – en värld full av liv

24 februari i Skellefteå, Anderstorpskolans Aula,

Gymnasievägen 5, kl 12-14:30.

sötvetten2

Fotografen och filmaren Johan Hammar bjuder på en fascinerande resa i våra svenska sötvatten. I två år har Johan arbetat med att dokumentera glaciärer, sjöar, älvar, bäckar och våtmarker och det myller av liv som finns vid våra vatten. Arbetet har tagit honom upp i luften och ner under ytan och som åhörare bjuds du på en fängslande upptäcktsresa från norr till söder. Sällan fotograferade arter och miljöer får liv med Johans engagerande och kunniga berättande. Evenemanget på Facebook 

Länsstyrelsen informerar också om projektet ReBorN LIFE. Projektet kommer under perioden 2016-2021 att arbeta med att biologiskt återställa hela eller delar av Lögdeälven, Åbyälven, Byskeälven, Piteälven, Råneåälven och Kalixälven. Dessa ingår i det så kallade Natura-2000 nätverket och har påverkats av flottrensningar. Vattendragen kommer under projektets gång att återställas till en mer naturlig livsmiljö för arter som exempelvis flodpärlmussla, lax och öring. Arbetet finansieras av EU:s LIFE-fond. Läs mer på projektets hemsida www.rebornlife.org

Efter själva föreläsningen finns möjlighet att dyka ner i kristallklara vatten utan att bli blöt med ett 360 VR headset. Upplev lekande rödingar och öringar på nära håll eller titta ner under ytan i en kallkälla. Det finns en fotoutställning och Johan kommer att sälja sin bok Sötvatten – en värld av liv Läs mer om projektet på www.sotvatten.se

Evenemanget är gratis! Det bjuds på fika!

Välkommen!

Vattenrådsdagarna 30-31 augusti

Nu finns inbjudan, ett preliminärt program samt möjlighet att anmäla sig till Vattenrådsdagarna 2017 i Luleå ute, läs mer på länken nedan.

Fokus för dagarna är VATTEN I SAMHÄLLSPLANERINGEN och RESTAURERING AV VATTENDRAG. Tanken med dagarna är att inspirera till engagemang och ökad samverkan som leder till en ökad takt i åtgärdsarbetet på lokal nivå.

Datum: 30 augusti – 31 augusti 2017
Tid: Onsdag 09:30 – 17:00, gemensam middag 19:00
Torsdag 8:30 – 16:00 (studiebesök mellan 10-15)
Plats: Quality Hotel i Luleå
Kostnad: Kostnad för båda dagarna är 400 kr. För en dag 300 kr (dag 1). Lunch, fika och middag ingår.
Logi: Bokning och kostnad för logi står deltagarna själva för.
Anmälan: Senast tisdagen den 1 augusti

Vattenrådsdagar2017_inbjudan_program

Exkursion

I fredags var vattenrådets styrgrupp på exkursion, vi besökte sjön Gasa i Arjeplogs kommun samt torrfåran nedströms Bastusel kraftverk i Malå kommun.

Boende i Gasa hade varit i kontakt med Arjeplog kommun och vattenrådet eftersom dom upplever att vattennivån i sjön sjunkit på senare år. Besöket i Gasa bjöd på intressanta diskussioner samt lunch på Båtsuoj samecenter.

IMG_2845IMG_2851

Efter lunch sökte vi oss vidare ner mot Bastuselskraftverk och torrfåran. Torrfåran var dock allt annat än torr. Dagen avslutade där torrfåran slutar vid Laxselet, där en betongklack är byggd som hindrar all eventuell vandring av fisk i fåran. Istället för att bara vara en liten rännil forsade nu vattnet över klacken.

IMG_2861

 

 

Tack till alla som deltog för en lärorik och intressant dag!

HARREN – fiskevård och fiske Föredragskväll den 3 april

untitledVi har lyckats samla två av Sveriges ledande experter på harr, både när det gäller flugfiske och biologi till en superintressant föredragskväll på Scandic hotell i Skellefteå.

Gunnar Westrin, Råneå. Välkänd författare till otaliga fiskeböcker och fackartiklar i fisketidningar och en evig kämpe för fria strömmade vatten. Senaste boken heter Älven kallar där Gunnar bjuder oss på en personligt präglad tidsresa genom sju decennier, med fiskeupplevelser som röd tråd.

Ingemar Näslund, Östersund. Sveriges mest erfarne fiskbiolog och dessutom flitig flugfiskare. Nu högaktuell som författare till nya boken Fiskevård. Har dessutom skrivet boken Flugfiskeliv i strömmande vatten där Ingemar syr ihop ekologi och flugfiske på ett förnämligt sätt. Hos oss kommer Ingemar bl. a. att berätta om hur vi på allra bästa sätt fiskevårdar harr.

Vi vänder oss till alla fiskeintresserade och fiskevårdare som har harr i sina vatten. Det kommer att bli många fisketips och konkreta förslag hur vi bäst gör våra sjöar och vattendrag till storharrvatten.

Välkomna!

Åby- Byske- Kåge och Skellefteälvens vattenråd

Åbyn-Byske-Kåge Vattenråd